Danuta Kniewel - Kurek

Radca Prawny Koszalin

Wiedza i doświadczenie

Skomplikowane kwestie prawne przedstawiam jasno i przystępnie. Doświadczenie zdobywane w postępowaniach na salach sądowych oraz w toku świadczonej pomocy prawnej podmiotom gospodarczym i klientom indywidulanym, stanowi gwarancję rzetelności usług Kancelarii.

Wiedza i doświadczenie

Zaangażowanie i najwyższe standardy

Wykonuję zawód z zamiłowaniem, w poczuciu odpowiedzialności za dobro klienta, którego reprezentuję w sprawie. Stale poszerzam wiedzę o obowiązujących przepisach. Moim priorytetem jest przestrzeganie tajemnicy radcowskiej oraz zasad etyki zawodowej.

Zaangażowanie i najwyższe standardy

Profesjonalizm i zaufanie

Do każdej powierzonej sprawy podchodzę indywidualnie, wierząc, że o renomie Kancelarii świadczy opinia zadowolonego klienta. Z Klientami Kancelarii pozostaję w stałym kontakcie, na bieżąco informując o przebiegu postępowania, budując wzajemne zaufanie w relacji z pełnomocnikiem.

Profesjonalizm i zaufanie

Zakres usług prawnych

Kancelaria Radcy Prawnego

Jestem absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa i Administracji. Po zakończeniu aplikacji i pozytywnym złożeniu egzaminu adwokackiego zostałam wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie. Obecnie po uzyskaniu wpisu na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie, prowadzę indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego. Prowadzona przeze mnie kancelaria zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Każdą sprawę traktuję indywidualnie, mając na uwadze przedstawiony przez Klienta stan faktyczny i Jego sytuację życiową. Dzięki nabytemu doświadczeniu zawodowemu proponuję optymalne rozwiązanie dla przedstawionego problemu. Moim celem jest nie tylko prowadzenie w sposób profesjonalny i rzetelny Państwa sprawy ale również wyjaśnianie przepisów i instytucji prawnych w sposób przystępny i transparentny, tak aby mieli Państwo wiedzę o skutkach podejmowanych przez pełnomocnika czynności procesowych.


Danuta Kniewel – Kurek

Radca prawny
Radca prawny Danuta Kniewel-Kurek

Blog

Separacja sądowa

Separacja sądowa

W przypadku ustania wspólnoty małżeńskiej, która nie ma charakteru trwałego, każdy z małżonków może wystąpić do sądu o orzeczenie separacji. Jest to instytucja funkcjonująca w polskim porządku prawnym od 1999 roku i jest alternatywą dla rozwodu, w przypadku gdy małżonkowie przewidują możliwość powrotu do wspólnego pożycia.

Ubezwłasnowolnienie całkowite osoby pełnoletniej

Ubezwłasnowolnienie całkowite osoby pełnoletniej

W dzisiejszym wpisie chciałabym krok po kroku omówić procedurę ubezwłasnowolnienia osoby pełnoletniej. Wskażę w jaki sposób przygotować wniosek o ubezwłasnowolnienie, gdzie złożyć taki wniosek i jak wygląda procedura ubezwłasnowolnienia osoby pełnoletniej w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Odszkodowanie – o jakie świadczenia może ubiegać się poszkodowany?

Odszkodowanie – o jakie świadczenia może ubiegać się poszkodowany?

Odszkodowanie jest szerokim pojęciem na gruncie prawa cywilnego i obejmuje swoim zakresem wszelkie szkody materialne jakie zostały wyrządzone poszkodowanemu czynem niedozwolonym.

Przymusowe leczenie odwykowe

Przymusowe leczenie odwykowe

Kogo można skierować na przymusowe leczenie odwykowe Kwestię poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od...

Jak uniknąć zachowku

Jak uniknąć zachowku

Zachowek jest uprawnieniem bliskich krewnych spadkodawcy do żądania zapłaty określonej kwoty od osób, które nabyły majątek spadkodawcy.

Co to jest zachowek?

Co to jest zachowek?

Komu przysługuje zachowek, od kogo można żądać zapłaty zachowku oraz jak obliczyć wysokość zachowku.

Kontakty z małoletnim dzieckiem

Kontakty z małoletnim dzieckiem

Sposób kontaktu z małoletnim dzieckiem jest jednym z najczęstszych powodów konfliktu małżonków lub partnerów, którzy podjęli...