Separacja sądowa

W przypadku ustania wspólnoty małżeńskiej, która nie ma charakteru trwałego, każdy z małżonków może wystąpić do sądu o orzeczenie separacji. Jest to instytucja funkcjonująca w polskim porządku prawnym od 1999 roku i jest alternatywą dla rozwodu, w przypadku gdy małżonkowie przewidują możliwość powrotu do wspólnego pożycia.

Kontakty z małoletnim dzieckiem

Sposób kontaktu z małoletnim dzieckiem jest jednym z najczęstszych powodów konfliktu małżonków lub partnerów, którzy podjęli decyzję o rozstaniu. Po dokonaniu ustalenia miejsca pobytu dziecka pozostaje rozstrzygnięcie w zakresie kontaktów dziecka z rodzicem, który na co dzień nie sprawuje nad małoletnim opieki. Nie zawsze rodzice dziecka są zgodni, co do sposobu kontaktów, ich przebiegu, okresu

Prywatny wykaz inwentarza

Prywatny wykaz inwentarza jest dokumentem funkcjonującym w obrocie prawnym już od kilku lat i dotyczy spadkobierców przyjmujących spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Pomimo licznych informacji w prasie tradycyjnej oraz elektronicznej o wprowadzonej zmianie w kodeksie cywilnym, wiele osób nie ma wiedzy i świadomości konsekwencji zaniechania złożenia takiego wykazu. Czego dotyczy omawiany dokument i kiedy należy go