Prywatny wykaz inwentarza

Prywatny wykaz inwentarza jest dokumentem funkcjonującym w obrocie prawnym już od kilku lat i dotyczy spadkobierców przyjmujących spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Pomimo licznych informacji w prasie tradycyjnej oraz elektronicznej o wprowadzonej zmianie w kodeksie cywilnym, wiele osób nie ma wiedzy i świadomości konsekwencji zaniechania złożenia takiego wykazu. Czego dotyczy omawiany dokument i kiedy należy go