Prawo odszkodowań

Prawo odszkodowań

Kancelaria radcy prawnego z siedzibą w Koszalinie pomaga każdej osobie, która doznała szkody osobowej, niosąc im pomoc w sytuacji uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek uszkodzenia ciała, pogorszenia się zdrowia, a także utraty bliskiej osoby. Reprezentujemy poszkodowanych w postępowaniu likwidacyjnym i sądowym dążąc do uzyskania odpowiedniego odszkodowania, zadośćuczynienia, renty oraz utraconych dochodów z tytułu następujących zdarzeń szkodowych:

  • wypadków komunikacyjnych
  • wypadków przy pracy
  • poślizgnięcia, potknięcia wynikających ze złego stanu nawierzchni drogi
  • urazów sportowych

Niesiemy również pomoc tym, którzy utracili w wyniku zdarzeń szkodowych swoich bliskich. Udzielamy pomocy zarówno osobom, które nie zgłosiły jeszcze swojej szkody zobowiązanemu podmiotowi oraz poszkodowanym, którym wypłacono zaniżone świadczenie. Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 442 § 2 kodeksu cywilnego poszkodowany może skutecznie dochodzić swoich roszczeń nawet do 20 lat wstecz.

442 § 2 K.C.

Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Poszkodowani mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  • Zadośćuczynienie – jednorazowe świadczenie pieniężne rekompensujące cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego jakie doznał w wyniku zdarzenia.

  • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – rekompensata za zakup sprzętu ortopedycznego, leków, pobytu w szpitalu, dojazdów do placówek medycznych, koszty leczenia oraz opieka osób trzecich.

  • Renta – okresowe świadczenie pieniężne wypłacane regularnie poszkodowanemu, który w wyniku zdarzenia jest czasowo lub stale niezdolny do wykonywania pracy zawodowej.

  • Zmiana kwalifikacji pracy zawodowej – jeżeli w wyniku zdarzenia osoba poszkodowana nie jest wstanie wykonywać dotychczasowej pracy zawodowej, otrzymuje pełny zwrot kosztów poniesionych ze zmianą kwalifikacji zawodowych.

  • Zwrot utraconego wynagrodzenia – w momencie niezdolności do pracy powstałej na skutek zdarzenia, osoba poszkodowana otrzymuje świadczenie rekompensujące utracone dochody.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy zapraszamy do kancelarii  radcy prawnego w Koszalinie w celu weryfikacji lub powierzenia sprawy.

Danuta Kniewel – Kurek Radca prawny Koszalin ulica Piłsudskiego 2/1, 75- 509 Koszalin