Danuta Kniewel – Kurek

Danuta Kniewel – Kurek


Szanowni Państwo,

Pragnąc przybliżyć sylwetkę mojej osoby, wskazuję, że jestem absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa i Administracji.

Po zakończeniu aplikacji i pozytywnym złożeniu egzaminu adwokackiego zostałam wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie.

Pracę zawodową w kancelariach adwokackich rozpoczęłam w 2013 roku a doświadczenie zawodowe zdobyłam prowadząc sprawy indywidualnych klientów oraz zapewniając stałą obsługę prawną:

  • spółek,
  • spółdzielni,
  • przedsiębiorstw komunalnych,
  • innych podmiotów gospodarczych.
Kancelaria Radcy Prawnego Danuta Kniewel-Kurek, ul Piłsudskiego 2/1 Koszalin

Obecnie po uzyskaniu wpisu na  listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie prowadzę indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, udzielając pomocy prawnej zarówno podmiotom gospodarczym jak i osobom fizycznym.

W ramach prowadzonej działalności podejmuję się zastępstwa procesowego przed sądami:

  • powszechnymi,
  • administracyjnymi,
  • reprezentowania klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej.

Moim celem jest nie tylko prowadzenie w sposób profesjonalny i rzetelny Państwa sprawy, ale również wyjaśnianie przepisów i instytucji prawnych w sposób przystępny i transparentny. Tak aby mieli Państwo wiedzę o skutkach podejmowanych przez pełnomocnika czynności procesowych.