Separacja sądowa

W przypadku ustania wspólnoty małżeńskiej, która nie ma charakteru trwałego, każdy z małżonków może wystąpić do sądu o orzeczenie separacji. Jest to instytucja funkcjonująca w polskim porządku prawnym od 1999 roku i jest alternatywą dla rozwodu, w przypadku gdy małżonkowie przewidują możliwość powrotu do wspólnego pożycia.

Renta wyrównawcza z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych nie zawsze mogą podjąć pracę lub powrócić do życia zawodowego, gdy doznane obrażenia uniemożliwiają czasowe lub stałe zarobkowanie. W powyższym przypadku osoby, które utraciły całkowicie albo częściowo zdolność do pracy mogą dochodzić renty z polisy OC sprawcy szkody. Jak starać się o rentę wyrównawczą i od czego zależy jej wysokość?