Prywatny wykaz inwentarza

Prywatny wykaz inwentarza jest dokumentem funkcjonującym w obrocie prawnym już od kilku lat i dotyczy spadkobierców przyjmujących spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Pomimo licznych informacji w prasie tradycyjnej oraz elektronicznej o wprowadzonej zmianie w kodeksie cywilnym, wiele osób nie ma wiedzy i świadomości konsekwencji zaniechania złożenia takiego wykazu. Czego dotyczy omawiany dokument i kiedy należy goCzytaj

Pozew o obniżenie alimentów

W poprzednim artykule opisałam jak przygotować pozew o alimenty. Chciałabym jednak poruszyć problem z drugiej strony. Co zrobić w sytuacji gdy zobowiązany do alimentacji nie ma środków pieniężnych na spełnianie comiesięcznego świadczenia? A może to uprawniony do alimentów stanie się pełnoletnią osobą, której zarobki znacznie przewyższą dochody zobowiązanego do alimentów rodzica?Czytaj

Pozew o alimenty na małoletnie dziecko

W dzisiejszym artykule chciałabym napisać krótki poradnik jak przygotować pozew o alimenty. Z uwagi na  szeroką tematykę omawianej instytucji, skupię się na najczęściej wytyczanym powództwie obejmującym żądanie zasądzenia alimentów na rzecz małoletniego dziecka. Jakie warunki formalne musi spełniać taki pozew, czy wymaga uiszczenia opłaty, jaki sąd jest właściwy do orzekania w sprawie alimentów na dziecko,Czytaj

Pozew o rozwód

Zgodnie z informacją podawaną przez Główny Urząd Statystyczny, co roku w Polsce ponad 50 000 par decyduje się na rozwód, choć będąc bliżej prawdy to jeden z małżonków podejmuje decyzję o złożeniu pozwu rozwodowego i rozwiązaniu przez sąd związku małżeńskiego.W artykule pokrótce odpowiem na najważniejsze pytania dotyczące konstrukcji pozwu rozwodowego oraz formalnych warunków jakie musiCzytaj

Odszkodowanie – o jakie świadczenia może ubiegać się poszkodowany?

Odszkodowanie jest szerokim pojęciem na gruncie prawa cywilnego i obejmuje swoim zakresem wszelkie szkody materialne jakie zostały wyrządzone poszkodowanemu czynem niedozwolonym. Odszkodowanie ma celu wyrównanie uszczerbku jaki doznał poszkodowany i zrefundowanie kosztów jakie poniósł w związku z zaistnieniem zdarzenia szkodowego. Świadczenie może dotyczyć zarówno szkody na osobie jak i na mieniu.Czytaj