Zadośćuczynienie po śmierci członka rodziny

Kolejny cykl blogu chciałabym poświęcić roszczeniom jakie przysługują rodzinie poszkodowanego, który zmarł w wyniku wypadku komunikacyjnego. Wbrew powszechnej opinii zadośćuczynienie nie jest wyłącznym świadczeniem o jakie mogą ubiegać się od towarzystwa ubezpieczeń najbliżsi ofiary wypadku. Zakres roszczeń określonych w kodeksie cywilnym oprócz zadośćuczynienia obejmuje również odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej, rentę odszkodowawczą

Kontakty z małoletnim dzieckiem

Sposób kontaktu z małoletnim dzieckiem jest jednym z najczęstszych powodów konfliktu małżonków lub partnerów, którzy podjęli decyzję o rozstaniu. Po dokonaniu ustalenia miejsca pobytu dziecka pozostaje rozstrzygnięcie w zakresie kontaktów dziecka z rodzicem, który na co dzień nie sprawuje nad małoletnim opieki. Nie zawsze rodzice dziecka są zgodni, co do sposobu kontaktów, ich przebiegu, okresu

Prywatny wykaz inwentarza

Prywatny wykaz inwentarza jest dokumentem funkcjonującym w obrocie prawnym już od kilku lat i dotyczy spadkobierców przyjmujących spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Pomimo licznych informacji w prasie tradycyjnej oraz elektronicznej o wprowadzonej zmianie w kodeksie cywilnym, wiele osób nie ma wiedzy i świadomości konsekwencji zaniechania złożenia takiego wykazu. Czego dotyczy omawiany dokument i kiedy należy go