Weryfikacja

Weryfikacja

W celu pomocy osobom poszkodowanym Kancelaria bezpłatnie weryfikuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Prosimy wysłać informacje na poniższy adres e-mail: dk@radcakniewel.pl